MediaMiar

Wodomierz mieszkaniowy ER-AMWodomierz mieszkaniowy ER-AM
Do ciepłej i zimnej wody.

Charakterystyka
 •  Wodomierz mieszkaniowy o średnicach DN 15 (Qp=1,6) i DN 20 (Qp=2,5; 4,0)
   Temperatura pracy: woda zimna 30° C; woda ciepła 90° C
   Wodomierz przystosowany do montażu nakładki radiowej
   Wodomierz jednostrumieniowy, łopatkowy, suchobieżny
   Montaż poziomy i pionowy
   Niezwykle wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego
   Liczydło ośmiobembenkowe
   Wodomierz certyfikowany według dyrektywy unii europejskiej MID 2004/22/EC
 •  Zatwierdzenie według OIML R49: 2004 i 2006
   Gwarancja 3 lata
   Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Kluczowe zalety
 •  Odporność na silne, zewnętrzne pole magnetyczne - aktualnie najlepiej zabezpieczony na rynku wodomierz suchobieżny
    przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego
    kilkakrotnie przewyższa wymagania określone w normie PN-EN 14154
 •  Zdalny odczyt – wodomierz przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus
    lub impulsowej, bez ingerencji w wodomierz zarówno podczas pierwszej instalacji, jak i w trakcie eksploatacji
 •  Możliwość sygnalizacji alarmów – wodomierz wyposażony w nakładkę radiową ma możliwość sygnalizacji np. demontażu
    lub zerwania nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wstecznego przepływu, wycieków itp.
 •  Właściwości metrologiczne – spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
 •  Wiarygodność wskazań poprzez:
     -  podział wodomierza na część mokrą z organem pomiarowym i część suchą z mechanizmem zliczającym
     -  sprawdzoną i solidną, a jednocześnie stale udoskonalaną konstrukcję
     -  wysoką trwałość eksploatacyjną
 •  Łatwość odczytu poprzez:
     -  hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie
     -  czytelne cyfry na bębenkach w dwóch kolorach, pozwalające na bezbłędny odczyt
     -  obrót liczydła w granicach 360°
 •  Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną – poprzez wzmocnioną konstrukcję osłony mechanizmu
    zliczającego
 
Standardowo wodomierz jest przystosowany do montażu radiomodułu, służy temu specjalna konstrukcja licznka i jego pokrywy. Radiomoduł może być zamontowany w dowolnym momenicie poczas pracy wodomierza. Radiomoduł umożliwia wygodny odczyt wodomierza na odległość, bez konieczności wchodzenia do lokali użytkowników.

 

Nazwa pliku do pobrania
Karta katalogowa wodomierzy ER-AM

Kliknij aby zobaczyć
galerię zdjęć