MediaMiar

Wodomierz CZ3000Urządzenie pomiarowo-zarządzające CZ3000

Opis działania
Inteligentne wodomierze CONTAZARY są niezawodnymi narzędziami do pomiaru i zarządzania.
Charakteryzują je trzy główne cechy:
   precyzja:
    - ma tylko jeden element ruchomy, nie zawiera mechanizmu kół zębatych, zapewnia minimalną stratę ciśnienia, może
      być instalowany w każdej pozycji bez utraty klasy metrologicznej, jest regulowany elektronicznie
 •  informacja:
    - informacja podstawowa, to minimalna informacja, która jest niezbędna do fakturowania i obejmuje numer seryjny
      wodomierza lub wodomierzy odczytywanych, dzień i godzinę odczytu, zarejestrowany indeks,  stan wodomierza OK
      (autosprawdzanie)
    - informacja rozszerzona, oprócz danych zawartych w informacji podstawowej, zawiera zużycie od ostatniego
      odczytu, czas w którym wodomierz rejestrował przepływ wody, czas w którym wodomierz rejestrował strumień wody
      nienaturalnie zredukowany i ciagły, czas w którym nie był zarejestrowany przepływ, liczba zarejestrowanych
      przepływów wody, stan baterii
    - informacja plus, pozwala na dokładniejsze poznanie zużycia wody przez klientów, oprócz już wymienionych dostarcza
      nastepujących informacji jak zarejestrowany pomiar w ciągu ostatnich minut (bloki konfigurowalne), zarejestrowany
      pomiar z ostatniej godziny, alarm związany z nadmiernym zużyciem, zużycie w ciągu ostatnich czterech tygodni,
      miesięcy, dwóch miesięcy lub trymestrów, pomiar z zaprogramowanego dnia i godziny, zarejestrowany minimalny i
      maksymalny przepływ (dzień i godzina), dzień i godzina ostatniego rozruchu wodomierza
    - informacja histometer, podaje informacje ile wody przepływa i jak ona przepływa, strumień wody mieści się w ośmiu
      przedziałach
    - informacja timer, jest uzupełnieniem dotychczas przedstawionych informacji, która pozwala poznać w jaki sposób
      woda została zużyta jak funkcja Godwin i według dni tygodnia, pozwala ona również określić dzień ostatniego poboru
      wody i wielkosc zużycia wody w ostatniej godzinie
  komunikacja:
    - przy każdym odczycie można nawiazać komunikację cyfrową za pomocą bezpośredniego połączenia kablem z
      użyciem komputera (PC), TPL (mały przenośny terminal typu Intermec, Psion) lub dzięki urządzeniom do teleodczytu
      (GSM, GPRS, Cable de TV, fibra optyczna, radio Free-Wire 868 itp.), niezależnie od użytego systemu transmisja
      danych dzięki CRC (cykliczny kod nadmiarowy) gwarantuje bardzo dużą dokładność przesyłanych danych
 


Kliknij aby zobaczyć
galerię zdjęć