MediaMiar

Przeglądy okresoweOferujemy wykonanie przeglądów okresowych:
  zawiesi:
    - z lin stalowych (bezpieczeństwo) - PN EN 13414
    - włókiennych (bezpieczeństwo) - PN EN 1492
    - łańcuchowych do podnoszenia ładunku (bezpieczeństwo) - PN-EN 818
    - zdejmowanych urządzeń chwytających (bezpieczeństwo) - PN-EN 13155+A2:2009
  szelek bezpieczeństwa
  • amortyzatorów bezpieczeństwa
  • linek bezpieczeństwa
  • linek pomocniczych
  zatrzaśników

Zakładamy Karty Przeglądów Okresowych na sprawdzany sprzęt.

Wszystkie w/w sprzęty powinny być kontrolowane zgodnie z częstotliwością eksploatacji, nie rzadziej niż raz w roku.
Kontrola powinna być wykonana przez osobę z odpowiednią wiedzą.

Zamówienia

  tel. 609 356 860
  e-mail: lodz@mediamiar.pl
 


Kliknij aby zobaczyć
galerię zdjęć